បណ្តាញសារព័ត៌មានខ្មែរ (Khmer News Websites)

cen.com.kh


សារពត៏មានដើមអំពិល

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

សារពត៏មានវីរះជន

សារព័ត៌ខ្មែរ AKP

Cambodia Express News

កម្ពុជាថ្មី

ទូរទស្សន៏បាយ័ន

វិទ្យុបារាំង​ RFI

Cambodia News

គិរីវង្ស

Dezoomer

CAM111

សារព័ត៌មានសកល

វី អូ​ អេ​ (VOA=Voice Of America)

ខេមញូវ

វិទ្យុអូស្រ្តាលី

សារព័ត៌មានកោះសន្តិភាព

ភ្នំពេញប៉ូស

Everyday News

http://www.healthcambodia.org/

សៀវភៅខ្មែរ

Phnom Penh Daily News

http://www.ksn-news.com/

http://www.johnvink.com

សារព័ត៌មាននគរវត្ត

http://www.cnv.org.kh/

http://khnews.net/

http://www.pressocm.gov.kh

សួស្ទី

http://www.cambodiawindow.com

បណ្ដុំ​ព័ត៌មាន​ខ្មែរ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: