ស្រីៗ និងកញ្ចក់ឆ្លុះមុខ

មានចិនកាប់ជ្រូកម្នាក់តែងតែដាក់កញ្ចក់ឆ្លុះ មុខមួយផ្ទាំងធំ បញ្ឈរចោលនៅពីមុខតូបលក់សាច់ជ្រូករបស់គាត់ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
សំណួរ៖    ហេតុអ្វីបានជាគាត់ចាំបាច់ធ្វើដូច្នេះ?
ចំលើយ៖    ដើម្បីលួចភ្នែកជញ្ជីង
សំណួរ៖    លួចយ៉ាងម៉េចកើត?
ចំលើយ៖    ស្រីៗ និងកញ្ចក់ឆ្លុះមុខ មិនខុសអីពីស្រមោចនឹងស្ករទេ។ ពេលណាពួកគេឃើញកញ្ចក់ពួកគេនឹងនៅផ្អៀងផ្អងភ្លេចមើលភ្នែកអញ្ជីងហើយ ។

Advertisements

About piphup

Simple and Friendly!!!

Posted on March 28, 2012, in កំសាន្តដើម្បីសុខភាព (Entertainment for Health). Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: