មនុស្ស និងឆ្កែ

ឆាកប្រយុទ្ធស្លាប់រស់រវាងមនុស្សវាយជាមួយឆ្កែ តើនរណាជាអ្នកឈ្នះ?
ចម្លើយគឺ៖ គំណិតអាក្រក់របស់អ្នកពិតជាត្រឹមត្រូវ!
បើឈ្នះ៖ មនុស្សនោះព្រៃផ្សៃជាងសត្វឆ្កែទៅទៀត។
បើចាញ់៖ មនុស្សនោះអន់ជាងសត្វឆ្កែទៅទៀត។
បើស្មើ៖ មនុស្សដូចឆ្កែ ឆ្កែដូចមនុស្ស។
ដូច្នេះកុំឈ្លោះជាមួយឆ្កែអី វាអត់ចំណេញទេ….

ដក់ស្រង់ចេញពី health.com.kh

Advertisements

About piphup

Simple and Friendly!!!

Posted on March 28, 2012, in កំសាន្តដើម្បីសុខភាព (Entertainment for Health). Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: