ជ្រើសរើសប្រពន្ធ

យុវជនម្នាក់ទោះបីជានាំនារីណាមកផ្ទះជំរាបសួរ ម្តាយក៏ម្តាយមិនពេញចិត្តដែរ ។ គាត់ប្រឆាំងមិនអោយកូនប្រុសគាត់យកនាងនោះធ្វើជាប្រពន្ធជាដាច់ខាត ។ យុវជនយើងទាល់តំរិះពុំដឹងស្រីប្រភេទណាទើបម្តាយសប្បាយចិត្ត នាយក៏សួរយោបល់អ្នកជិតខាងហើយបានដំបូន្មានដូចតទៅ៖
–  ក្មួយឯងត្រូវរកនារីណារូបរាងដូចម្តាយរបស់ក្មួយឯង គឺដូចទាំងរូបរាង និងឬកពារ ។ រកបាននារីប្រភេទនោះមុខជាត្រូវចិត្តគាត់មិនខាន ។
យុវជនយើងធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់អ្នកជិតខាង ទីបំផុតក៏រកបាននារីម្នាក់ដូចចិត្តមែន ។ នាយប្រាប់អ្នកជិតខាងវិញ៖

–  អ៊ុំស្រីនិយាយត្រូវណាស់ ម្តាយខ្ញុំយល់ព្រមអោយខ្ញុំរៀបការជាមួយនារីចុងក្រោយហើយ ។
– នាងនោះដូចម្តាយរបស់ក្មួយឯងមែនទេ?
–  បាទ! ដូចបេះបិទ ដូចតាំងពីរូបរាង តាំងពីឬកពារ តាំងពីរបៀបស្លៀកពាក់ និងដាំស្ល ។ ប៉ុន្តែ….
–  ប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េច?
–  ប៉ុន្តែ ឪពុកខ្ញុំបែរជាស្អប់នាងបំផុត ។

 

ដក់ស្រង់ចេញពី health.com.kh

Advertisements

About piphup

Simple and Friendly!!!

Posted on March 28, 2012, in កំសាន្តដើម្បីសុខភាព (Entertainment for Health). Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: