ខ្វាក់ក្លែងក្លាយ

អ្នកដំណើរម្នាក់បោះក្រដាស់ប្រាក់ដុល្លាចូល ក្នុងកំប៉ុងអ្នកសុំទាន តែក្រដាស់ប្រាក់នោះត្រូវខ្យល់បក់ប៉ើងទៅម្ខាងចម្ងាយប្រហែលពីរ ម៉ែត្រ ។

អ្នកសុំទានស្ទុះតាមក្រដាសប្រាក់មួយដុល្លាជាប់ ។ ឃើញដូច្នេះអ្នកដំណើរបើកភ្នែកធំៗនិយាយថា៖ “យី ឯងមិនមែនខ្វាក់មែនទែនឯណា ។ ប៉ុន្មានថ្ងៃដើរកាត់ទីនេះខ្ញុំខំតែជឿថាឯងជាមនុស្សខ្វាក់”

អ្នកសុំទានលើដៃឃាត់៖ “កុំមាត់លឺពេក ។ អ្នកសុំទានដែលចំណាំ តែអង្គុយសុំលុយត្រង់កន្លែងនេះ គេអត់មកទេ ។ ខ្ញុំចូលជំនួសគេមួយពេលរកលុយចាយតើ!”

“ចុះអ្នកសុំទានខ្វាក់មែនទែននោះទៅណាហើយ?”

“ថ្ងៃនេះគេទៅមើលកុនរឿងថ្មីបាត់ហើយ”

Advertisements

About piphup

Simple and Friendly!!!

Posted on March 28, 2012, in កំសាន្តដើម្បីសុខភាព (Entertainment for Health). Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: