កិច្ចសន្យាមុនពេលបងស្រលាញ់អូន

 

  • ត្រូវឈប់ដើរលេង ស៊ីផឹក ពួកម៉ាកពួកភឿនអីទាំងអស់
  • ហាមស៊ីផឹក លេងល្បែកស៊ីសង និងហាមផ្តាច់រឿងលេងស្រី
  • ហាមទៅញ៉ែ ឬអោយភ្នែកស្រីផ្សេងក្រៅពីអូន
  • លុយកាក់ដែលរកបាន ត្រូវយកមកប្រគល់អោយអូនទាំងអស់
  • បើចង់ចាយវាយ ត្រូវមកបើកពីអូន ចំណាយតែលើរឿងដែលចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះ ដូចជាគ្រឿងសំអាងរបស់អូនជាដើម របស់មិនចាំបាច់ អត់អោយទិញទេ
  • មុននឹងធ្វើអ្វីមួយ ត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីអូនជាមុនសិន បើអូនមិនយល់ព្រមទេ កុំសង្ឈឹម!!
  • បើចង់ចេញទៅក្រៅ ត្រូវមានហេតុច្បាស់លាស់ទើបចេញបាន ហើយត្រូវរាយការណ៍ប្រាប់អូនអោយដឹង គ្រប់ៗ១០នាទីម្តង
  • ត្រូវរ៉ាប់រងការងារក្នុងផ្ទះគ្រប់យ៉ាង
  • ឪពុកម្តាយបងប្អូនខាងបង បើមិនចាំបាច់ទេ មិនបាច់អោយមកលេងញឹកញាប់ទេ ជាពិសេសម៉ែក្មេក។

ដក់ស្រង់ចេញពី health.com.kh

Advertisements

About piphup

Simple and Friendly!!!

Posted on March 28, 2012, in កំសាន្តដើម្បីសុខភាព (Entertainment for Health). Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: